Strona głównaStartuj z namiDodaj do ulubionych

obsługa stała

Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię w ramach stałej współpracy:

1. Umowy handlowe:

 • przygotowanie projektów umów oraz korekta umów proponowanych Klientowi
 • weryfikacja kontrahenta;
 • negocjowanie i prowadzenie procesu zawierania umów handlowych;

2. Prawo pracy:

 • przygotowanie wzorów umów o pracę oraz innego rodzaju umów związanych z zatrudnieniem pracowników i współpracowników;
 • przygotowanie i korekta regulaminów pracowniczych;
 • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, w tym reprezentacja w postępowaniach przed sądami pracy;

3. Postępowanie sądowe:

 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych z działalnością prowadzoną przez Klienta;
 • reprezentacja w postępowaniu gospodarczym, cywilnym i arbitrażowym;
 • przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych;
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych, przygotowanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych;

4. Prawo spółek:

 • sprawy korporacyjne z zakresu prawa spółek, w tym organizacja zgromadzeń organów i wspólników spółek;
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów i statutów;
 • łączenie się i przekształcanie spółek;
 • zakładanie i rejestracja spółek, w tym przygotowanie stosownych umów oraz procedur rejestracyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;

5. Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie:

 • ochrona praw ze znaków towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych;
 • reprezentacja w sporach przedsądowych oraz w procesach z zakresu prawa własności przemysłowej;
 • ochrona Klientów przed działaniami nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowanie umów z zakresu prawa autorskiego;

6. Postępowanie administracyjne:

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji i przed sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego, prawa transportowego;

7. Nieruchomości:

 • obsługa transakcji sprzedaży i nabywania nieruchomości;
 • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości oraz due dilligence;
 • przygotowanie projektów umów;
 • nadzór nad przebiegiem transakcji;
 • współpraca z kancelarią notarialną;

8. Windykacja należności:

 • reprezentacja w postępowaniach upominawczych, nakazowych i uproszczonych;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • powództwa pauliańskie;
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu zadłużonych spółek;
 • negocjacje z dłużnikami;

9. Prawo ochrony konsumentów:

 • przygotowanie wzorców umów i regulaminów zgodnych z przepisami prawa o ochronie praw konsumentów;
 • reprezentacja w sporach z konsumentami na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym;

10. Inne:

 • bieżące konsultacje we wszelkich sprawach związanych z działalnością Klienta, w formie spotkań lub konsultacji telefonicznych lub drogą e-mail;
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych.


Stała obsługa prawna świadczona jest na podstawie umowy o współpracy zawieranej przez Kancelarię z Klientem. Wynagrodzenie z tytułu obsługi ustalane jest w postaci ryczałtu, określanego indywidualnie dla każdego Klienta.