Strona głównaStartuj z namiDodaj do ulubionych

obsługa jednorazowa

W ramach spraw jednorazowych Kancelaria proponuje wysoki poziom wyspecjalizowania w świadczeniu usług z następującego zakresu spraw:

  • doradztwo i obsługa transakcji sprzedaży i nabywania nieruchomości, z uwzględnieniem analizy stanu prawnego nieruchomości, weryfikacji kontrahenta, przygotowania umów, współpracy z kancelarią notarialną oraz nadzoru nad przebiegiem transakcji;
  • reprezentowanie Klientów w procesach gospodarczych w każdym stadium postępowania z uwzględnieniem obsługi prawnej całości postępowania, jak również pomocy prawnej w zakresie przygotowania pojedynczych pism procesowych oraz środków odwoławczych i środków zaskarżenia;
  • windykacja należności, z uwzględnieniem w szczególności spraw o dużym stopniu trudności oraz długim okresie zadawnienia, obejmujące egzekucję roszczeń, powództwo pauliańskie, dochodzenie roszczeń od dłużników rzeczowych, negocjacje z dłużnikami;
  • zakładanie i rejestracja spółek, w tym przygotowanie stosownych umów oraz procedur rejestracyjnych dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • łączenie się i przekształcanie spółek handlowych.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu jednorazowej usługi prawnej ustalana jest w zależności od rodzaju zlecenia i stopnia złożoności.